Uitgaven

2,36%
€ -1.195.259,00
2,36% Complete

Inkomsten

1,13%
€ 574.038,00
1,13% Complete

Saldo

0%
€ -621.221,00

Programma 6 Sport

Uitgaven

2,36%
€ -1.195.259,00
2,36% Complete

Inkomsten

1,13%
€ 574.038,00
1,13% Complete

Saldo

0%
€ -621.221,00

Programma 6 Sport

Terug naar navigatie - Programma 6 Sport

In dit programma gaat het om Ontmoeten en Ontspannen. Albrandswaard is een open gemeente, rijk aan sportverenigingen en met veel ruimte voor zowel de individuele sporter als de teamsporters. Wij koesteren onze sportverenigingen, omdat zij saamhorigheid brengen en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Sport bevordert ook de algemene gezondheid en draagt bij aan een goede ontwikkeling van jeugdigen. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn goed geoutilleerde sportverenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Samenwerken is het sleutelwoord!

Missie

Sportverenigingen vervullen een belangrijke functie is de Albrandswaardse samenleving, zij zijn het cement van de maatschappij. Wij faciliteren en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun verenigingsleven, waarbij wederkerigheid voorop staat.  

6.1 Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1.1 Sport

Terug naar navigatie - 6.1.1 Sport

Het versterken en vergroten, gebruikmakend van de wederkerigheidsgedachte, van de maatschappelijke functie van het verenigingsleven waarbij onze inwoners beschikken over toekomstbestendige en multifunctionele faciliteiten.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Sport rekening 2015 begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020
Lasten 1.225.683 974.944 1.195.259 946.007 705.232 703.783
Baten -374.563 -152.890 -152.930 -152.930 -152.930 -152.930
Saldo baten en lasten 851.120 822.054 1.042.329 793.077 552.302 550.853
Toevoeging reserve 0 0 0 0 0 0
Onttrekking reserve 0 -5.000 -421.108 0 0 0
Totaal programma 6 851.120 817.054 621.221 793.077 552.302 550.853