Programma 7 - Sociaal domein

Inleiding programma 7

Terug naar navigatie - Inleiding

Sociaal en nabij

De meeste Albrandwaarders zitten in goed in hun vel en kunnen over het algemeen hun draai goed vinden. We hebben een grote groep vrijwilligers die samen een rijk verenigingsleven mogelijk maken. Met elkaar bouwen we aan een stevige en hechte samenleving. 
Sommige inwoners hebben een steuntje in hun rug nodig. En dat steuntje is er. Iedereen kan meedoen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. In Albrandswaard staat welzijn en welbevinden van onze inwoners centraal. We zorgen ervoor dat inwoners hun weg weten te vinden naar (welzijns)activiteiten, verenigingen en noodzakelijke zorg. Iedereen hoort erbij, doet er toe, iedereen doet mee. Bijdragen aan de samenleving op je eigen manier vergroot de zingeving en geeft je een goed gevoel. We moedigen inwoners aan om  bij elkaar betrokken te zijn, elkaar te respecteren en elkaar te  helpen. 
Inwoners nemen met elkaar verantwoordelijkheid. De informele zorg door inwoners heeft grenzen, daar biedt de gemeente hulp en ondersteuning aan degenen die omzien naar hun naasten. Factoren zoals personeelstekort in de zorg, hoge inflatie en afnemende financiële draagkracht vragen van ons een extra steun in de rug.

Wat willen we bereiken

Elke inwoner krijgt de kans om zich te ontwikkelen.
Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen.
Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar elkaar om.
Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond.
Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen.

Wat doen we al 

Centrum voor jeugd en gezin (CJG) o.a. opvoedondersteuning.
Wijkteams (o.a., POH GGZ, medewerker gekoppeld aan school).
Lokale preventieagenda. 
Minimaregelingen (o.a. meedoen, schoolkostenregeling etc.).
Schuldhulpverlening, schuldhulpmaatjes, vroegsignalering met partners etc.
Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA: Vraagwijzer, vrijwilligers ondersteuning. Mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, jongerenwerk, buurtsportcoaches, wijkcentra, aanpak eenzaamheid, aanpak dementie, preventie etc.).
Overleg-/adviesorganen: Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ), Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA).
Akkoord van Albrandswaard.

7.1 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.

Terug naar navigatie - CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.

Terug naar navigatie - CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

7.2 Kwetsbare groepen

Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.

Terug naar navigatie - CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.

Terug naar navigatie - CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

7.3 Participatiewet

7.4 Jeugdzorg

Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.

Terug naar navigatie - CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

7.5 Zorg & Welzijn

7.6 Wijkteams