Uitgaven

7,39%
€ 4.384.900,00
7,39% Complete

Inkomsten

1,6%
€ 951.000,00
1,6% Complete

Saldo

3777,67%
€ -3.433.900,00

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Uitgaven

7,39%
€ 4.384.900,00
7,39% Complete

Inkomsten

1,6%
€ 951.000,00
1,6% Complete

Saldo

3777,67%
€ -3.433.900,00

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Albrandswaard is en blijft zelfstandig. Om dit te bereiken is samenwerking belangrijk en cruciaal. Samenwerken doen wij niet alleen met inwoners, bedrijven en instellingen maar ook met onze buurgemeenten en andere overheden. Met deze partners gaan we er ook voor zorgen dat regelgeving tot een minimum beperkt blijft.

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

Terug naar navigatie - 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

Met inwoners, bedrijven en instellingen willen wij een veilige woon- en leefomgeving realiseren. Het beleid op dit terrein bedenken we met hen en voeren we samen uit. We ondersteunen inwoners en ondernemers bij de realisatie van initiatieven en stimuleren zelforganisatie. Samen gaan we voor een veilig Albrandswaard!

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.1 Inbraken & diefstallen

Terug naar navigatie - 1.1.1 Inbraken & diefstallen

Minder woninginbraken, auto- en fietsdiefstallen, geweldsdelicten en straatroven in Albrandswaard. 

Zo gaan we dat doen

1.1.2 Alcohol & drugs

Terug naar navigatie - 1.1.2 Alcohol & drugs

Een afname van overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Albrandswaard.

Zo gaan we dat doen

1.1.3 (Veiligheids)participatie

Terug naar navigatie - 1.1.3 (Veiligheids)participatie

Inwoners betrekken bij de veiligheid van hun woon- en leefomgeving. Vergroten van het veiligheidsgevoel.

Zo gaan we dat doen

1.2. Algemeen bestuur

1.2. Algemeen bestuur

Terug naar navigatie - 1.2. Algemeen bestuur

Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2.1 Dienstverlening

Terug naar navigatie - 1.2.1 Dienstverlening

Dienstverlening die persoonlijk, eigentijds en betrouwbaar is. Wij zijn benaderbaar, zoeken onze inwoners op en bieden een eigentijdse plek voor contacten en ontmoetingen in het Huis van Albrandswaard.

Zo gaan we dat doen

1.2.2 Communicatie

Terug naar navigatie - 1.2.2 Communicatie

Inzet van communicatiemiddelen en - vormen die aansluiten bij wensen van en trends in de samenleving.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

  1. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
  2. Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
  3. Als aandeel van het totaal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
  4. Als aandeel van het totaal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
  5. Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 – 17 jaar.
  6. Het aantal harde kern jongeren per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 – 24 jaar.
  7. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
  8. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)