Uitgaven

2,25%
€ 1.333.300,00
2,25% Complete

Inkomsten

0,26%
€ 153.400,00
0,26% Complete

Saldo

1298,02%
€ -1.179.900,00

Programma 6 Sport

Uitgaven

2,25%
€ 1.333.300,00
2,25% Complete

Inkomsten

0,26%
€ 153.400,00
0,26% Complete

Saldo

1298,02%
€ -1.179.900,00

Programma 6 Sport

Terug naar navigatie - Programma 6 Sport

6.1 Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1.1 Sport

Terug naar navigatie - 6.1.1 Sport

Het versterken en vergroten van de maatschappelijke functie van het verenigingsleven waarbij onze inwoners beschikken over toekomstbestendige en multifunctionele faciliteiten. Profileren wat Albrandswaard te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur, sport, archeologie en evenementen.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

1.    Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.