Uitgaven

0,44%
€ 263.400,00
0,44% Complete

Inkomsten

0,14%
€ 81.700,00
0,14% Complete

Saldo

199,89%
€ -181.700,00

Programma 4 Financien

Uitgaven

0,44%
€ 263.400,00
0,44% Complete

Inkomsten

0,14%
€ 81.700,00
0,14% Complete

Saldo

199,89%
€ -181.700,00

Programma 4 Financien

Terug naar navigatie - Programma 4 Financien

Dit programma bevat de speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

 

4.1 Financien

4.1 Financien

Terug naar navigatie - 4.1 Financien

Missie

Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen, en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico’s op te kunnen vangen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1.1 Financieel beleid

Terug naar navigatie - 4.1.1 Financieel beleid

De financiële positie van onze gemeente is gezond en toekomstbestendig.

Zo gaan we dat doen

4.1.2 Lokale lasten

Terug naar navigatie - 4.1.2 Lokale lasten

Verantwoorde lastenverlichting voor onze bewoners en bedrijven.

Zo gaan we dat doen

4.1.3 Risicobeheersing

Terug naar navigatie - 4.1.3 Risicobeheersing

Passende maatregelen om onze risico's te beperken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten.

Zo gaan we dat doen