Uitgaven

4,02%
€ 2.382.600,00
4,02% Complete

Inkomsten

0,29%
€ 174.600,00
0,29% Complete

Saldo

2429,04%
€ -2.208.000,00

Programma 5 Educatie

Uitgaven

4,02%
€ 2.382.600,00
4,02% Complete

Inkomsten

0,29%
€ 174.600,00
0,29% Complete

Saldo

2429,04%
€ -2.208.000,00

Programma 5 Educatie

Terug naar navigatie - Programma 5 Educatie

Het programma Educatie richt zich op het optimaal en naar vermogen kunnen ontwikkelen van kinderen, jongeren en volwassenen. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

 

Missie

Een eventuele taalachterstand, het opleidingsniveau van de ouders of een laag gezinsinkomen mag geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassen. Wij willen dat zij de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien.

5.1 Educatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1 Educatie

Terug naar navigatie - 5.1.1 Educatie

Bij wie het onderwijs niet helemaal vanzelfsprekend goed verloopt wordt passend onderwijs aangeboden, zodat iedereen zich optimaal en naar vermogen kan ontwikkelen.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

  1. Het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
  2. Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
  3. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 – 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
  4. Het percentage leerlingen (4 – 12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.