Bijlage 4 - Subsidieplafond 2022

Omschrijving bedrag
Brede school impulsregeling 132.600
OAB 270.000
OAB - zorgcoördinator 24.000
Volwasseneneducatie 33.200
Bibliotheek 193.200
Sportbeleid 40.700
Culturele vorming 27.700
Vluchtelingen 30.300
Peuterwerk algemeen 195.000
Jeugdwerk 202.800
Ouderenwerk 246.100
Maatschappelijk Werk 34.100
Welzijnswerk/preventieve zorg SWA 434.900
Lokaal Preventief Jeugd 127.000
Welzijn in sociale Wijkteams 64.100
Cliëntondersteuning rondom teams 55.600
Volksgezondheid 8.200
Jeugdgezondheidszorg 719.000
Wijkleefbaarheid 23.200
Totaal 2.861.700