Programma 6 - Sport

Inleiding en Missie Programma 6

Terug naar navigatie - Inleiding

Binnen Albrandswaard kennen wij een zeer actief verenigingsleven, waardoor voor elke inwoner een passende hobby te vinden is. Wij koesteren onze verenigingen, omdat zij saamhorigheid brengen en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Zo wordt de algemene gezondheid bevordert, leren kinderen samen te werken en door te zetten. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn gezonde en sterke verenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Wij trekken samen met elkaar op!

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Het verenigingsleven vervult een belangrijke functie is de Albrandswaardse samenleving, zij zijn het cement van de maatschappij. Wij faciliteren en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun verenigingsleven, waarbij samenwerking voorop staat.

6.1 Sport

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
6 Sport
6.1-Sport 1.928.700 1.658.800 1.666.500 1.666.400
Baten
6 Sport
6.1-Sport 481.800 446.000 459.600 473.300
Saldo baten en lasten -1.446.900 -1.212.800 -1.206.900 -1.193.100

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Niet-sporters geen data geen data % Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM
Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021
*) matig stedelijk

1. Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.