Bijlage 1 - Investeringen

nieuwe investeringen met economisch nut in €

Terug naar navigatie - nieuwe investeringen met economisch nut in €
Omschrijving Programma 2023 2024 2025 2026
Ventilatie scholen De Overkant Educatie 69.300 0 0 0
Ventilatie scholen Valkesteijn Zuid Educatie 68.500 0 0 0
Ventilatie scholen De Grote Reis Educatie 245.000 0 0 0
Ventilatie scholen OBS Portland Educatie 84.700 0 0 0
Ventilatie scholen Valkesteijn Noord Educatie 52.700 0 0 0
Investeringen met een economisch nut 520.200 0 0 0

nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €

Terug naar navigatie - nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €
Omschrijving Programma 2023 2024 2025 2026
Aanleg parkeertrerrein locatie Sonneheerdt Buitenruimte 97.000 0 0 0
Reconstructies wegen Buitenruimte 810.600 810.600 735.600 810.600
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard Buitenruimte 500.000 0 0 0
Openbare verlichting Buitenruimte 155.000 250.000 250.000 110.000
Bruggen Buitenruimte 61.900 61.900 61.900 68.600
Beschoeiingen Buitenruimte 87.600 87.600 87.600 97.600
Speelvoorzieningen Buitenruimte 173.600 173.600 171.600 171.600
Reconstructie terreinen verwijderde putten Buitenruimte 160.000 0 0 0
Investeringen met een maatschappelijk nut 2.045.700 1.383.700 1.306.700 1.258.400

nieuwe investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in €

Terug naar navigatie - nieuwe investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in €
Omschrijving Programma 2023 2024 2025 2026
Vervangen batterijen Buitenruimte 0 25.900 0 0
Vervangen putten Buitenruimte 293.000 0 0 0
Ondergrondse containers Buitenruimte 416.200 33.800 0 0
PSW vervangen gemalen Buitenruimte 245.000 272.000 209.000 209.000
PSW vrijverval riolering Buitenruimte 652.000 693.000 734.000 734.000
PSW systeemopt. Buitenruimte 0 0 0 0
PSW klimaatadapt. Buitenruimte 130.000 140.000 150.000 150.000
Investeringen direct ten laste van voorzieningen 1.736.200 1.164.700 1.093.000 1.093.000