Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen

Naam Reserve Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Algemene reserves
Algemene Reserve 12.327.900 12.774.385 12.774.385 12.774.385 12.774.385 12.774.385
Totaal algemene reserves 12.327.900 12.774.385 12.774.385 12.774.385 12.774.385 12.774.385
Reserves Grondbedrijf
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve 1.343.800 848.874 848.874 627.374 614.574 614.574
Strategisch verbinden 319.100 321.368 321.368 321.368 321.368 321.368
Vitaal Albrandswaard 81.300 84.315 84.315 84.315 84.315 84.315
Ondernemend Albrandswaard 90.000 89.980 89.980 89.980 89.980 89.980
Gebiedsfonds polder Albrandswaard 0 0 0 0 0 0
Totaal reserves grondbedrijf 1.834.200 1.344.537 1.344.537 1.123.037 1.110.237 1.110.237
Overige bestemmingsreserves
Reserve Baggeren 447.100 392.086 336.186 280.286 224.386 168.486
Reserve Grootonderhoud gebouwen 850.900 950.171 1.066.471 1.182.771 1.299.071 1.415.371
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen 610.300 489.477 434.277 379.077 323.877 268.677
Bestemmingsreserve Sociaal deelfonds 1.610.000 1.726.900 1.736.900 1.746.900 1.756.900 1.766.900
Reserve Betaalbare en bereikbare woningen 1.500.000 3.016.900 3.016.900 3.016.900 3.016.900 3.016.900
Reserve Duurzaamheid 2.908.900 2.384.303 1.942.803 1.426.303 897.803 897.803
Reserve Rentelasten 1.389.000 956.000 602.000 327.000 129.800 11.300
Reserve Negatieve prognose De Omloop 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000
Reserve Innovatie & preventie 700.000 669.000 669.000 669.000 669.000 669.000
Reserve Rekenkamer 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100
Totaal overige bestemmingsreserves 13.783.400 14.352.037 13.571.737 12.795.437 12.084.937 11.981.637
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten
Reserve nieuwbouw school Don Bosco 211.800 202.566 193.366 184.166 174.966 165.766
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland 1.170.600 1.134.464 1.098.364 1.062.264 1.026.164 990.064
Reserve nieuwbouw buitendienst 974.900 932.531 890.131 847.731 805.331 762.931
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn 172.600 165.136 157.636 150.136 142.636 135.136
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal 74.800 67.283 59.783 52.283 44.783 37.283
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon 293.600 281.750 269.950 258.150 246.350 234.550
Reserve kapitaallasten BOR 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten 3.048.300 2.933.729 2.819.229 2.704.729 2.590.229 2.475.729
Totaal Reserves 30.993.800 31.404.688 30.509.888 29.397.588 28.559.788 28.341.988
Naam Voorziening Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Voorzieningen dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren 189.300 95.956 95.956 95.956 95.956 95.956
Totaal Vz dubieuze debiteuren 189.300 95.956 95.956 95.956 95.956 95.956
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Wethouderspensioenen 1.810.700 1.866.360 1.966.360 2.066.360 2.166.360 2.266.360
Wachtgeld vm wethouders 108.200 49.097 4.297 4.297 4.297 4.297
Wachtgeld vm burgemeester 74.700 -21.190 -21.190 -21.190 -21.190 -21.190
Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal 185.000 157.693 157.693 157.693 157.693 157.693
Afwikkeling Portland 310.000 334.998 334.998 334.998 334.998 334.998
Afwikkeling Overhoeken III 37.500 0 0 0 0 0
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's 2.526.100 2.386.958 2.442.158 2.542.158 2.642.158 2.742.158
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting
Riolering 4.846.200 5.132.208 4.819.508 4.423.508 4.043.208 3.699.008
Afvalstoffenheffing -31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900
Project Overhoeken 578.200 499.590 499.590 499.590 499.590 499.590
Project Blauwe Verbinding 356.000 356.008 356.008 356.008 356.008 356.008
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting 5.748.500 6.019.706 5.707.006 5.311.006 4.930.706 4.586.506
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties
Plan Spui 0 3.066.225 3.066.225 25 25 25
Polder Albrandswaard 452.500 551.127 551.127 27 27 27
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties 452.500 3.617.352 3.617.352 52 52 52
Voorzieningen onderhoud egalisatie
Onderhoud Sporthal Portland 349.300 368.720 388.120 407.520 426.920 446.320
Totaal Vz onderhoud egalisatie 349.300 368.720 388.120 407.520 426.920 446.320
Totaal Voorzieningen 9.265.700 12.488.692 12.250.592 8.356.692 8.095.792 7.870.992