Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 5.180.322 6.267.000 5.308.600 5.190.800 5.148.000 5.133.200
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 4.527.195 3.194.800 8.752.500 6.653.000 2.858.800 1.840.000
3 Buitenruimte 16.491.408 16.830.000 17.389.200 17.439.700 17.512.900 16.960.000
4 Financiën 20.766 1.193.900 819.800 1.029.100 1.304.100 1.304.100
5 Educatie 2.864.435 3.151.200 2.691.500 2.682.400 2.682.400 2.591.100
6 Sport 1.859.266 1.773.300 1.682.200 1.673.100 1.672.900 1.667.600
7 Sociaal Domein 25.393.542 21.428.100 20.981.100 20.933.600 20.921.400 20.889.900
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 339.293 318.100 147.200 106.000 47.100 -26.600
9.2-Overhead 8.088.488 8.217.700 7.855.700 7.892.100 7.930.900 7.930.800
9.3-Vennootschapbelasting 7.426 23.700 24.600 24.400 24.700 24.700
9.4-Onvoorzien 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Totaal 9 Overige Baten en Lasten 8.435.207 8.634.500 8.102.500 8.097.500 8.077.700 8.003.900
Totaal Lasten 64.772.143 62.472.800 65.727.400 63.699.200 60.178.200 58.389.800
Baten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 1.177.784 599.700 605.200 608.200 610.500 610.500
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 4.867.513 2.339.300 7.446.800 5.130.100 1.471.300 471.200
3 Buitenruimte 8.517.807 8.688.500 8.691.300 8.672.500 8.671.200 8.639.200
4 Financiën 216.680 0 0 0 0 0
5 Educatie 475.757 588.000 175.000 180.300 185.700 185.700
6 Sport 691.912 395.500 407.900 421.000 434.100 434.100
7 Sociaal Domein 9.580.535 5.805.700 4.792.700 4.802.200 4.812.100 4.812.100
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 39.832.651 41.632.900 44.876.900 46.856.700 48.687.600 46.712.200
9.2-Overhead 39.549 27.500 27.500 27.800 29.200 29.200
Totaal 9 Overige Baten en Lasten 39.872.200 41.660.400 44.904.400 46.884.500 48.716.800 46.741.400
Totaal Baten 65.400.189 60.077.100 67.023.300 66.698.800 64.901.700 61.894.200
Totaal baten en lasten 628.046 -2.395.700 1.295.900 2.999.600 4.723.500 3.504.400
Onttrekkingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 188.398 291.300 55.200 55.200 55.200 55.200
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 553.001 915.200 0 221.500 12.800 0
3 Buitenruimte 1.308.285 707.300 516.700 591.700 603.700 75.200
4 Financiën 11.290.384 576.200 432.500 353.500 275.700 197.000
5 Educatie 16.700 60.400 16.700 16.700 16.700 16.700
7 Sociaal Domein 1.237.000 485.400 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 14.593.768 3.035.800 1.021.100 1.238.600 964.100 344.100
Stortingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 8.100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 1.547.214 921.900 25.000 25.000 25.000 25.000
3 Buitenruimte 771.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500
4 Financiën 10.725.644 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
7 Sociaal Domein 1.032.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Totaal Stortingen 14.084.458 1.023.200 126.300 126.300 126.300 126.300
Mutaties reserves 509.310 2.012.600 894.800 1.112.300 837.800 217.800