Begroting in één oogopslag

Baten per programma

Terug naar navigatie - Baten per programma
Programma Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -1.589.900 -841.500 -841.500 -841.500
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -7.016.600 -7.051.400 -550.300 -471.200
3 Buitenruimte -9.568.600 -9.470.300 -9.441.000 -9.489.300
4 Financiën -353.500 -275.700 -197.000 -197.000
5 Educatie -156.600 -160.800 -160.800 -160.800
6 Sport -424.600 -437.800 -437.800 -437.800
7 Sociaal Domein -4.840.000 -4.844.900 -4.844.900 -4.844.900
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen -48.642.400 -50.649.200 -49.816.400 -51.157.500
9.2-Overhead -24.000 -24.700 -24.700 -24.700
Totaal 9 Overige Baten en Lasten -48.666.400 -50.673.900 -49.841.100 -51.182.200

Lasten per programma

Terug naar navigatie - Lasten per programma
Programma Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 7.030.800 7.627.700 8.122.400 8.152.700
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 8.224.700 9.827.000 1.825.100 1.750.600
3 Buitenruimte 19.168.600 19.026.000 18.980.600 19.026.700
4 Financiën 105.800 407.800 407.800 407.800
5 Educatie 4.960.100 3.443.800 3.354.300 3.349.800
6 Sport 1.890.200 1.898.600 1.894.700 1.854.000
7 Sociaal Domein 23.603.800 23.529.900 23.468.200 23.477.300
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 290.400 226.900 184.800 228.100
9.2-Overhead 8.777.200 8.721.700 8.608.700 8.606.900
9.3-Vennootschapbelasting 25.200 24.700 24.700 24.700
9.4-Onvoorzien 75.000 75.000 75.000 75.000
Totaal 9 Overige Baten en Lasten 9.167.800 9.048.300 8.893.200 8.934.700