Bijlage 3 - Subsidieplafond 2024

Subsidieplafond

Terug naar navigatie - Subsidieplafond
Begroting 2024
Omschrijving Bedrag
Brede school impulsregeling 145.500
OAB 284.700
OAB - zorgcoördinator 16.200
Volwasseneneducatie 41.200
Bibliotheek 205.300
Sportbeleid 34.000
Culturele vorming 30.300
Vluchtelingen 33.700
Peuterwerk algemeen 190.400
Jeugdwerk 283.000
Ouderenwerk 308.000
Maatschappelijk Werk 34.200
Welzijnswerk/preventieve zorg SWA 507.000
Lokaal Preventief Jeugd 144.900
Welzijn in sociale Wijkteams 95.000
Cliëntondersteuning rondom teams 57.700
Volksgezondheid 24.100
Jeugdgezondheidszorg 788.900
Wijkleefbaarheid 11.600
Totaal 3.235.700