Bijlage 5 - Vertrekpunt begroting 2024 - 2027

Financieel perspectief begroting 2024
Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Saldo primitieve begroting 4.111.900 5.561.300 3.722.200 4.808.100
Collegewerkprogramma, 1e begrotingswijziging 2023 -3.362.000 -4.227.000 -3.597.000 -3.597.000
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2022 -798.400 -787.400 -749.400 -749.400
Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2023 -717.800 -320.800 914.200 914.200
Uitgangspunt Kadernota 2024 -766.300 226.100 290.000 1.375.900
Kadernota 2024
B. Rekenkundige en algemene kaders -1.359.900 -1.508.200 -1.583.900 -1.583.900
D. Autonome ontwikkelingen -596.600 -521.600 -521.600 -521.600
E. Bedrijfsvoering - - - -
F. Investeringen - - - -
G. Voorgestelde dekking 650.000 1.370.000 2.410.000 2.410.000
Saldo meerjarenperspectief -2.072.800 -433.700 594.500 1.680.400
+/+ is voordelig
-/- is nadelig