Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Naam Reserve Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028
Algemene reserves
Algemene Reserve 11.107.725 13.831.693 13.831.693 13.831.693 13.831.693 13.831.693
Totaal algemene reserves 11.107.725 13.831.693 13.831.693 13.831.693 13.831.693 13.831.693
Reserves Grondbedrijf
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve 1.089.520 1.089.520 868.020 855.220 855.220 855.220
Strategisch verbinden 321.368 321.368 321.368 321.368 321.368 321.368
Vitaal Albrandswaard 84.315 84.315 84.315 84.315 84.315 84.315
Ondernemend Albrandswaard 89.980 89.980 89.980 89.980 89.980 89.980
Totaal reserves grondbedrijf 1.585.183 1.585.183 1.363.683 1.350.883 1.350.883 1.350.883
Overige bestemmingsreserves
Reserve Baggeren 392.086 336.186 280.286 224.386 168.486 112.586
Reserve Grootonderhoud gebouwen 956.217 1.072.517 1.188.817 1.305.117 1.421.417 1.537.717
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen 489.608 434.408 379.208 324.008 268.808 213.608
Bestemmingsreserve Sociaal deelfonds 2.000.000 2.010.000 2.020.000 2.030.000 2.040.000 2.050.000
Reserve Betaalbare en bereikbare woningen 3.016.952 3.016.952 3.016.952 3.016.952 3.016.952 3.016.952
Reserve Duurzaamheid 2.592.003 2.150.503 1.634.003 1.105.503 1.105.503 1.105.503
Reserve Rentelasten 956.000 602.000 327.000 129.800 11.300 -107.200
Reserve Negatieve prognose De Omloop 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000
Reserve Innovatie & preventie 669.000 629.000 589.000 554.000 519.000 519.000
Reserve Rekenkamer 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600
Reserve Huisvesting Onderwijs 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Reserve Projectontwikkelingen 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Reserve Hoogspanningsleiding Portugaal 0 0 0 0 0 0
Reserve Opvang 0 1.195.764 1.195.764 1.195.764 1.195.764 1.195.764
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100
Totaal overige bestemmingsreserves 14.841.565 15.217.029 15.900.729 16.655.229 16.516.929 16.413.629
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten
Reserve nieuwbouw school Don Bosco 202.566 193.366 184.166 174.966 165.766 156.566
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland 1.134.464 1.098.364 1.062.264 1.026.164 990.064 953.964
Reserve nieuwbouw buitendienst 932.531 890.131 847.731 805.331 762.931 720.531
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn 165.136 157.636 150.136 142.636 135.136 127.636
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal 67.283 59.783 52.283 44.783 37.283 29.783
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon 281.750 269.950 258.150 246.350 234.550 222.750
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten 2.783.729 2.669.229 2.554.729 2.440.229 2.325.729 2.211.229
Totaal Reserves 30.318.202 33.303.134 33.650.834 34.278.034 34.025.234 33.807.434

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Naam Voorziening Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028
Voorzieningen dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren 95.593 95.593 95.593 95.593 95.593 95.593
Totaal Vz dubieuze debiteuren 95.593 95.593 95.593 95.593 95.593 95.593
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Wethouderspensioenen 1.321.581 1.421.581 1.521.581 1.621.581 1.721.581 1.821.581
Wachtgeld vm wethouders 308.316 263.516 263.516 263.516 263.516 263.516
Wachtgeld vm burgemeester 0 0 0 0 0 0
Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal 20.013 20.013 20.013 20.013 20.013 20.013
Afwikkeling Portland 15.452 15.452 15.452 15.452 15.452 15.452
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's 1.665.362 1.720.562 1.820.562 1.920.562 2.020.562 2.120.562
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting
Riolering 6.317.215 6.004.515 5.608.515 5.228.215 4.884.015 4.491.315
Afvalstoffenheffing 247.768 247.768 247.768 247.768 247.768 247.768
Project Overhoeken 496.464 496.464 496.464 496.464 496.464 496.464
Project Blauwe Verbinding 0 0 0 0 0 0
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting 7.061.447 6.748.747 6.352.747 5.972.447 5.628.247 5.235.547
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties
Plan Spui 3.356.109 3.356.109 289.909 289.909 289.909 289.909
Polder Albrandswaard 586.487 586.487 35.387 35.387 35.387 35.387
Binnenland 2.763.003 2.763.003 2.763.003 2.763.003 2.763.003 2.763.003
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties 6.705.599 6.705.599 3.088.299 3.088.299 3.088.299 3.088.299
Voorzieningen onderhoud egalisatie
Onderhoud Sporthal Portland 368.720 388.120 407.520 426.920 446.320 465.720
Totaal Vz onderhoud egalisatie 368.720 388.120 407.520 426.920 446.320 465.720
Totaal Voorzieningen 15.896.720 15.658.620 11.764.720 11.503.820 11.279.020 11.005.720