Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut

Omschrijving Programma 2021 2022 2023 2024
Huis van Albrandswaard inrichting Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur 308.000
Bestuurkosten Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur 23.300 23.300 23.300 23.300
Ruimen graven Buitenruimte 31.300 31.300 31.300 31.300
Aanschaf onderwijsleerpakket en 1e inrichting Educatie 27.000
Investeringen met een economisch nut 389.600 54.600 54.600 54.600

nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €

Terug naar navigatie - nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €
Omschrijving Programma 2021 2022 2023 2024
Huis van Albrandswaard buitenruimte Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur 1.813.000
Reconstructies wegen Buitenruimte 529.900 804.900 804.900 729.900
Renovatie Park Rhoon en Sportlaan Buitenruimte 381.500
Renovatie bomenbuurt Buitenruimte 400.000
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaa Buitenruimte 500.000 500.000 500.000
Openbare verlichting Buitenruimte 153.500 25.000 75.000 490.000
Bruggen Buitenruimte 61.500 61.500 61.500 61.500
Beschoeiingen Buitenruimte 146.300 86.800 86.800 86.800
Snelfietsroute F15 Buitenruimte 58.400
Speelvoorzieningen Buitenruimte 171.600 171.600 171.600 171.600
Reconstructie natuurvelden sportpark De Polder Sport 68.300
Investeringen met een maatschappelijk nut 4.284.000 1.649.800 1.699.800 1.539.800

nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in €

Terug naar navigatie - nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in €
Omschrijving Programma 2021 2022 2023 2024
Gemalen/drukriolering (GRP 2017-2020) Buitenruimte 659.000 315.000 94.000 114.000
Vrijverval riolering (GRP 2017-2020) Buitenruimte 504.000 608.000 520.000 520.000
Investeringen direct ten laste van voorzieningen 1.163.000 923.000 614.000 634.000