Bijlage 4 - Subsidieplafond 2020

Omschrijving bedrag
Brede school impulsregeling 132.600
OAB -zorgcoördinator 23.700
Volwasseneneducatie 37.800
Bibliotheek 174.400
Sportbeleid 45.800
Culturele vorming 27.700
Vluchtelingen 22.000
Peuterwerk algemeen 172.400
Mantelzorgwaardering, o.a. Pluim 75.000
Jeugdwerk 212.400
Ouderenwerk 237.600
Maatschappeijk werk 31.100
WMO Uitvoering 319.500
Lokaal Preventief Jeugd 111.000
Welzijn in sociale Wijkteams 63.300
Cliëntondersteuning rondom teams 53.900
Volksgezondheid 8.000
Jeugdgezondheidszorg 691.200
Wijkleefbaarheid 9.800
Totaal 2.449.200