Voorwoord

Deze begroting is gemaakt onder bijzondere omstandigheden. Vanaf maart 2020 is er sprake van een pandemie en is het leven van ons allemaal drastisch veranderd. Er wordt veel van ons en onze inwoners gevraagd. Velen van ons werken niet meer zoals we gewend zijn op de oude vertrouwde werkplek maar vaak thuis onder omstandigheden die een fors beroep doen op het uithoudingsvermogen en flexibiliteit. Wij hebben ervaren hoe veel van onze inwoners dit op een fantastische manier hebben opgepakt. Terwijl we dit schrijven (midden in het zomerreces) is er sprake van versoepelingen in de maatregelen maar realiseren wij ons ook dat we alert moeten blijven want alleen daarmee krijgen we het virus samen onder controle.

Vanuit onze waarden benaderbaar, betrouwbaar, betrokken en oog voor de menselijke maat zijn we permanent in gesprek met inwoners en scherpen we onze Agenda van de Samenleving aan. We spreken ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, individuele inwoners op georganiseerde bijeenkomsten. Ook bij toevallige ontmoetingen ‘langs de lijn’ en op straat rond ‘de koffiekar’ zijn we benaderbaar. Drie duidelijke thema’s, waar onze gemeente haar nek echt voor moet uitsteken, reiken inwoners ons aan: woningbouw, zorg en groen.

Thema’s die nogal wat creativiteit vragen in de aanpak want de druk om voldoende huizen te bouwen en het behouden van het groene karakter van onze mooie gemeente lijken elkaar soms in de weg te staan. Vooral in Zuid-Holland is er sprake van een groeiend tekort aan (betaalbare) woningen en is de roep van de hogere overheid sterk om bij te dragen aan het oplossen daarvan. Overigens gaat het niet alleen om aantallen woningen. De samenhang tussen wonen en zorg is net zo belangrijk en waar mogelijk moeten woonvormen en zorgverlening op elkaar afgestemd worden. Wij blijven hier continue over in gesprek met onze inwoners, corporaties, provincie en rijk en houden daarbij de belangen van onze gemeente en inwoners goed in het oog.

In deze Programmabegroting presenteren wij onze speerpunten en andere gemeentelijke activiteiten voor 2021. Wij realiseren ons dat deze primaire begroting geen structureel sluitend resultaat geeft en leggen daarom tegelijk met deze Programmabegroting 2021-2024 separaat een 1e begrotingswijziging 2021 met daarin een pakket aan ombuigingen aan u voor.

Albrandswaard, 1 september 2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard