Financiële samenvatting

Voor de begroting 2021 is besloten geen Kadernota te maken, daarom is in deze begroting het uitgangspunt het saldo na de 1e Tussenrapportage 2020.

Ontwikkeling begrotingssaldo
omschrijving 2021 2022 2023 2024
Saldo primitieve begroting 290.000 628.400 1.830.200 1.830.200
Structurele gevolgen jaarrekening 2019 14.000 14.000 14.000 14.000
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2019 -157.300 -157.300 -157.300 -157.300
Gevolgen 1e tussenrapportage 2020 -495.900 -457.800 -515.300 -467.200
Verschil 1e TR en werkelijkheid 0 0 100 -1.400
Totaal na 1e TR 2020 -349.200 27.300 1.171.700 1.218.300
indexering 445.300 340.500 138.000 -29.200
kapitaallasten 16.000 -104.200 -126.200 -148.400
diverse aanpassingen exploitatie 142.800 134.300 165.600 333.900
Onvermijdelijke ontwikkelingen
BAR Begroting 2021 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000
BAR-bijdrage, index, periodieken en nieuwe CAO 2021 -250.000 -300.000 -350.000 -400.000
Kosten accountant (Nieuwe aanbesteding). -20.000 -25.000 -25.000 -25.000
Planmatig onderhouw wegen/Straatreiniging -152.000 -152.000 -152.000 -152.000
Waterwegen -44.000 -44.000 -44.000 -44.000
Dagelijks onderhoud Groen en Bomen -78.000 -78.000 -78.000 -78.000
Dekking door vrijgeven/inzetten regisseursbudget Waterwegen 31.000 31.000 31.000 31.000
Dekking door vrijgeven/verschuiven deel Groen planmatig naar Bomen 25.000 25.000 25.000 25.000
Nieuwe aanbesteding groenonderhoud 2020. -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Structureel minder inkomsten begraven -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Doelgroepenvervoer structureel. -150.000 -170.000 -190.000 -210.000
Duurzaamheid voor wijkplannen warmtetransitie 15 jr. 0 -150.000 -150.000 -150.000
Meicirculaire 2020 236.000 510.000 319.000 100.000
Verwachte ontwikkeling gemeentefonds (minimaal scenario). 0 -400.000 -1.000.000 -1.400.000
Saldo begroting na wijzigingen -485.100 -693.100 -602.900 -1.266.400