Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening van 2022. Hierin kunt u lezen wat wij als gemeente Albrandswaard in 2022 hebben bereikt en wat de kosten hiervan waren.

We hebben de jaarrekening 2022 met een positief resultaat afgesloten in een turbulent jaar. Een mooie prestatie wat onze creativiteit en veerkracht toont. In dit voorwoord blikken wij graag even terug op 2022.

Terugblik
In februari 2022 werden we opgeschrikt door de inval van Rusland in Oekraïne. De oorlog bracht een grote vluchtelingenstroom op gang. 

Ook hier in Albrandswaard zochten Oekraïense vluchtelingen een veilig heenkomen. Het is hartverwarmend om te zien hoe zij zijn opgenomen in onze gemeente. Niet alleen was er sprake van vluchtelingen uit Oekraïne maar ook vanuit andere onveilige landen vluchtten mensen in groten getale naar ons land. Vanaf november 2022 vangen we ook tijdelijk vrouwen op uit niet-veilige landen in ’t Centrum. 

De energiecrisis die mede als gevolg van de oorlog ontstond leidde tot hogere kosten voor onze inwoners en onze organisatie. 

In maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Al snel werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en in juni volgde het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Voor de komende vier jaar heeft de raad het raadsprogramma ‘Denken, durven en doen’ vastgesteld. Samenwerken met onze inwoners, bedrijven en instellingen is hierin een belangrijk uitgangspunt. 

Het college gebruikte het programma als basis voor het Collegewerkprogramma ‘Denken, durven en doen: werk in uitvoering!’ dat in 2022 werd opgesteld. Alles draait hierin om onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Kortom: het draait om hen die onze gemeente maken tot wat die is. Voor hen zet het college zich in; open en transparant over onze voornemens en duidelijk over de mogelijkheden hoe inwoners kunnen meedenken en meepraten over onze plannen. 

Afgelopen jaar meldde Barendrecht de ambtelijke organisatie met Ridderkerk en Albrandswaard te gaan stoppen. Dat is niet onze keuze, maar we zijn voortvarend en energiek aan de slag gegaan met de bouw van een nieuwe ambtelijke organisatie, waarin de dienstverlening aan onze inwoners voorop staat. 

Albrandswaard, 30 mei 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard,


de burgemeester,

drs. Jolanda de Witte